کانون شهید مطهری اندیمشک،

رئیس آموزش و پرورش اندیمشک:

خورنا – همایش مدیران آموزشی اندیمشک با حضور جمعی از مسئولان محلی در محل کانون شهید مطهری اندیمشک، برگزار شد. بهرام سپهریان در این مراسم، اظهار داشت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از پنج واحد آموزشی شهرستان،…