کانون حافظ شناسی

خورنا: مسئول کتابخانه شهید باهنر گفت: کانون ادبی حافظ‌ شناسی در کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان اهواز تشکیل شد. مسئول کتابخانه شهید باهنر اهواز در گفتگو با خورنا اظهار داشت: در راستای آشنایی عموم مردم با مشاهیر ادبی به ویژه حافظ، کانون ادبی حافظ‌ شناسی در کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان اهواز تشکیل شد. خانم…