کانال آب شرب شهرستان بندر ماهشهر

خورنا: رئیس شورای اسلامی روستای گرگر ماهشهر گفت: امروز سومین جسد غرق‌شده در کانال آب شرب شهرستان بندر ماهشهر توسط اهالی روستای گرگر پیدا و از آب بیرون کشیده شد. عبدالرضا صباحی‌مقدم اظهار کرد: از شب گذشته مسئولان آب…