کامران سالمی» به عنوان مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان شادگان

37
خورنا: پیش از ظهر امروز شنبه در مراسمی با حضور معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان، مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان شادگان در محل دفتر مدیریت این شبکه معرفی شد. در این آیین «کامران سالمی» به…