کالاهای چینی

خورنا عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز در آئین افتتاحیه نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان اظهار کرد: تجارب زیادی در ارتباط با بحث حمایت از ساخت تولیدات داخل داریم و به لحاظ جایگاهی که در گذشته از نظر وابستگی به غرب داشتیم هم اکنون حامی مجموعه تولیدکنندگان داخل استان هستیم. وی ادامه داد: بحث حمایت از…