کافه‌ کتاب

خورنا: همزمان با ایام ماه محرم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امیدیه، کافه‌ کتاب عاشورایی راه‌اندازی کرده است. مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک امیدیه اظهار کرد: مربیان کانون این مرکز کافه‌ کتاب عاشورایی را ویژه‌ی کودکان و نوجوانان در این مرکز برپا کرده‌اند. منصوره محمدی در ادامه با بیان اینکه این برنامه با هدف توسعه و…