کافه‌ کتاب

37
خورنا: همزمان با ایام ماه محرم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امیدیه، کافه‌ کتاب عاشورایی راه‌اندازی کرده است. مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک امیدیه اظهار کرد: مربیان کانون این مرکز کافه‌ کتاب عاشورایی را ویژه‌ی…