کاشت گلهای سازگار با شرایط اقلیمی در اندیمشک

12
خورنا : محمد شریفی مقدم شهردا اندیمشک افزود:در استانه فصل زیبای بهار و ایجاد فضای دل انگیز بهاری ، و زیبا سازی فضای شهری و توسعه ی زیبا سازی فضای شهری گلهای سازگار با شرایط اقلیمی در سطح میادین،بلوارها…