کاشت گلهای سازگار با شرایط اقلیمی در اندیمشک

خورنا : محمد شریفی مقدم شهردا اندیمشک افزود:در استانه فصل زیبای بهار و ایجاد فضای دل انگیز بهاری ، و زیبا سازی فضای شهری و توسعه ی زیبا سازی فضای شهری گلهای سازگار با شرایط اقلیمی در سطح میادین،بلوارها ،پارکها و پلاتفرم های شهر کاشته می شود. وی گفت: بوته این گلها (بنفشه، گازانیا، اطلسی، شب بو،لاله، شیپوری، بابونه) بصورت…