کار مداوم با کامپیوتر

خورنا: یک دختر اندونزیایی پس از 30 ساعت کار مداوم با رایانه و در شبکه اجتماعی توییتر به حالت کما رفت و جان خود را از دست داد. میتا دیرانˈ دختر اندونزیایی که در یک شرکت تبلیغاتی فعال بود به مدت 30 ساعت با استفاده از شبکه توییتر کار تبلیغاتی انجام می داد که دچار حمله قلبی شد و به…