کاریکاتور

خورنا/ صبح امروز نمایشگاهی نقاشی با همکاری آموزش و پرورش خرمشهر و یکی از شرکت‌های زیر نظر بهزیستی این شهرستان با هدف ارتقای سلامت روان در دبیرستان دخترانه حضرت مریم افتتاح شد. در این نمایشگاه آثار کاریکاتور، عکس، کتاب و نقاشی‌های دانش آموزان با موضوع سلامت روان و آسیب‌ها و مخاطرات عدم توجه به سلامت روان به نمایش…