کاریابی های غیردولتی 50

خورنا: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: هر کاریابی غیر دولتی در سال 93 باید برای به کارگماری هر نفر معادل 50 درصد حداقل دستمزد ماهانه را دریافت کند. ˈهوشمند صفاییˈ شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حق الزحمه ثبت حضوری کارجو در موسسات کاریابی…