کارگزوه دز

به میزبانی شورای شهر اندیمشک

خورنا سخنگوی شورای شهر اندیمشک گفت : طرح جامع ده ساله ی محیط زیست اندبمشک مدون شده است . به گزارش خبرگزاری خورنا از اندیمشک، عصر امروز نشست مشترک اعضای شورای شهر اندیمشک و ریاست اداره های محیط زیست شهرستان های اندیمشک و دزفول و شوش در محل شورای شهر اندیمشک برگزار شد. مهدی قلی کیانی سخنوی…