کارگروه

خورنا/ دکتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور روزگذشته در نشست هم‌اندیشی مناطق آزاد تجاری و صنعتی در تهران، دستور داد تا کارگروه بررسی و آسیب‌شناسی مسایل و مشکلات مربوط به توسعه منطقه‌ای و اختیارات هیات مدیره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تشکیل شود. رحمانی فضلی در این نشست که با حضور استانداران خوزستان، سیستان بلوچستان، هرمزگان و دبیرشورای هماهنگی مناطق آزاد و…