کارگروه مدیریت بحران

کارگروه مدیریت بحران مطرح می کند

خورنا/ سید فاضل شرفی امروز  در اهواز با اشاره به کارگروه مدیریت بحران در خصوص تخصیص آب کشت پاییزه اظهار کرد: در حالی که سازمان آب و برق خوزستان در این جلسه اعلام کرده که ۸۰ درصد آب مورد…