کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان

با اعتبار چهل هزار میلیارد ریالی

خورنا: حمیدرضا گودرزی فرماندار اندیمشک از ارایه طرح احداث بندر خشک در این شهرستان به کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان خبر داد. طرح احداث بندر خشک در اندیمشک در شمال خوزستان در وسعت پنج هزار هکتار مکان یابی شده و پیش بینی اعتبار این طرح حدود چهارهزار میلیارد تومان است. به گزارش…