کارگروه تحلیل شبکه های اجتماعی

خورنا – عادل نوروزیان مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان در نخستین نشست کارگروه تحلیل شبکه های اجتماعی در سال ۹۵ در محل سازمان بسیج رسانه استان خوزستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه هایی نوین در دنیای کنونی اظهار داشت: تجربه ثابت کرده است که دشمن همواره به دنبال ابداع روش های جدید…