کارگردان فیلم دا

n00116931-b
خورنا: مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره اعلام کرد، مجموعه تلویزیونی «دا» در 26 قسمت به تولید می‌رسد. فرید فرخنده کیش با…