کارگردانی احمد رضا درویش

خورنا: فیلم جدید رستاخیز به کارگردانی احمد رضا درویش که به موضوع قیام عاشورا می پردازد با حاشیه های بیشتری نسبت به متن فیلم درگیر است. یکی از نکات اصلی و قابل توجه نشان دادن تمثال حضرت ابالفضل عباس (علیه السلام) در این فیلم است. گفتنی است پیش از این نشان دادن تصویر و صورت حضرت عیاس (ع) در سریال…