کارگاه هنری بهبهان

37
خورنا: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره 2 بهبهان همزمان با ایام تابستان کارگاه هنری با عنوان «ببین و بساز» را برای کودکان و نوجوانان بهبهانی برپا کرده است. به گزارش خورنا، روابط…