کارکردهای اینفوگرافی

خورنا: کارگاه آموزشی کارکردهای اینفوگرافی درروابط عمومی صبح امروز پنج شنبه با شرکت مسوولان و کارشناسان روابط عمومی دستگاههای اجرایی ( دولتی ) درسالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزارشد.  این دوره آموزشی که ازسوی استانداری خوزستان با مشارکت نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران دراستان خوزستان و با حضور دوتن از اساتید برجسته…