کارهای پژوهشی در ماهشهر

خورنا: یک نویسنده و کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی گفت: متأسفانه مسئولان ماهشهری از اقدامات پژوهش محور کاربردی حمایت نمی‌کنند. مسعود گنجی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ماهشهر اظهار داشت: یکی از کارهای اساسی در سیاست‌گذاری اجتماعی توجه به مقوله نیازسنجی است. وی افزود: که باید این توجه براساس ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود در هر منطقه…