کارمندان گرفتار بیماری های صعب العلاج

خورنا: گفته مي شود پس از ابهامات مختلفي که درباره نحوه پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان گرفتار سرطان و ساير بيماري هاي صعب العلاج در بين دستگاههاي اجرايي وجود داشت، طي روزهاي اخير ابلاغيه اي از سوي يکي از مديران ارشد دولت دهم به وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي ارسال شده که بر اساس آن، کارمندان…