کارمندان دارای بیش از 3 فرزند

خورنا: در حالي که تاکنون تعدادي از دستگاههاي اجرايي از پرداخت کمک هزينه اولاد کارمندان تا سقف 3 فرزند اقدام مي کردند، بر اساس دستورات جديد تعدادي از مديران ارشد دولتي، از تاريخ پايان تيرماه سال جاري پرداخت کمک هزينه اولاد با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده امکان پذير خواهد…