کارشناس مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان

کارشناس مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت:

خورنا: کارشناس مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در پی ورود یک توده گرد و غبار هوای چهار شهر استان در شرایط ناسالم و هشدار قرار گرفته است. الهام خاکسار با اشاره به ورود یک توده گرد و غبار به خوزستان اظهار کرد: این توده گرد وغبار 48 ساعت پیش در استان «الانوار» عراق شکل گرفته…