کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

خورنا: دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: بر اساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی مختلف در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی نظام آموزش مهارتی علمی کاربردی، از بین داوطلبانی که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، بر اساس اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های…