کارخانه ی تولید بتن های گازی اندیمشک

صنعت اندیمشک جانی دوباره می گیرد

خورنا : مدیر اجرایی این طرح افزود:این کارخانه در سطح کشور سومین کارخانه بزرگ تولید بتن گازی و در سطح جنوب کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس اولین کارخانه به شمار می رود. ˈفریدون رحیم خانیˈ ، حمایت های نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی را در احداث این کارخانه بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و افزود:این کارخانه با سرمایه…