کارخانه قند اهواز

خورنا: دومین کارخانه قند خوزستان بعد از پنج سال تعطیلی، هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد و کارگران آن 33 ماه است که حقوق نگرفته‌اند. شركت توليدي قند و تصفيه شكر اهواز، دومین کارخانه قند خوزستان بعد از “قند دزفول” به شمار می‌رود که تعطیل شده است. این کارخانه که در سال 1338 تاسیس شده بود و به رغم…