کارخانه سیمان اندیمشک

نماینده ی مردم اندیمشک در مجلس :

خورنا- محمد امین جمشیدی :  نماینده ی مردم اندیمشک  در وب سایت شخصی خویش از پیگیری امور اشتغالی و توسعه ی صنعتی اندیمشک خبر داد و افزود بالاخره با توافقات و پیگری های به عمل آمده به زودی شاهد آغاز طرح های اشتغال زای فراموش شده در مجلس خواهیم بود تا اندیمشک بر ریل توسعه با شتاب بیشتری حرکت…