کارخانه داران شن و ماسه شهرستان اندیمشک

خورنا : فرماندار شهرستان اندیمشک گفت:حفظ منابع ملی یک وظیفه همگانی است که باید به آن اهتمام داشت. به گزارش روابط عمومی فرمانداری،مهندس گودرزی در نشست با جمعی از کارخانه داران شن و ماسه شهرستان افزود:همه کارخانه داران و افراد سرمایه گذار شهرستان باید به توسعه منطقه کمک کنند. وی افزود:استفاده مناسب از معادن و منابع ملی باید در اولویت باشد…