کارخانه جات اهواز

خورنا: مديرعامل سازمان عمران شهرداري اهواز از راه اندازي كارخانه توليد بتن شهر داري اهواز تا اواخر شهريور ماه امسال خبر داد. سعید باب المراد اظهار کرد: به منظور تهيه بتن آماده پروژه هاي عمراني شهرداري، دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان سازمان عمران شهرداري اهواز ساخت و راه اندازي كارخانه بتن در دستور كار قرار گرفته است. باب المراد، اعتبار…