کارخانه بهره‌برداری هفت شهیدان

خورنا: با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کارخانه بهره‌برداری هفت شهیدان مسجدسلیمان افتتاح و رسماً وارد مدار تولید شد. به گزارش خورنا از مسجدسلیمان، رکن‌الدین جوادی با حضور در سایت کارخانه هفت شهیدان، روبان آن ‌را برید تا این کارخانه که یکی از مجتمع‌های پیشرفته صنعت نفت است رسماً وظیفه فرآورش…