کارخانه بنرسازی

37
خورنا: معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند از افتتاح نخستین کارخانه بنرسازی کشور در این منطقه خبر داد. سیدعلی موسوی اظهار کرد: در راستای توسعه فعالیت‌های مرز شلمچه بارانداز پنج هکتاری راه‌اندازی شد. وی افزود: با افتتاح این بارانداز ترافیک…