ژنو 3

خورنا: روز از مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 دروین، امروز چهارشنبه با گفتگوهای درون گروهی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان آغاز شد. به گزارش «انتخاب»، در روز دوم مذاکرات، ایران و گروه 1+5 نشست مقدماتی در وین برگزار کرده اند. اخبار لحظه به لحظه مذاکرات در زیر می آید: 18:23: یک دیپلمات ارشد غربی…