ژل تسکین دهنده و ضدالتهاب گارنی

خورنا: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز هشدار داد: داروی موضعی با عنوان ژل تکسین دهنده و ضدالتهاب گارنی غیر مجاز و غیر قابل مصرف است. دکتر بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خورنا اظهار داشت: ژل تسکین دهنده و ضدالتهاب با نشان تجاری گارنی…