چگونگی برقراری امنیت شهر

خورنا: فرماندار شهرستان ماهشهر ضمن تکذیب هرگونه آدم ربایی در سطح شهرستان ماهشهر اظهار داشت: از ابتدای آذرماه سال جاری نیروی بسیج در تامین امنیت شهرستان ماهشهر به نیروی های امنیتی-انتظامی کمک جدی خواهد کرد. طباطبائی: برقرار امنیت اصلی ترین وظیفه فرمانداری است سید جعفر طباطبائی، فرماندار شهرستان بندرماهشهر درخصوص…