چگونه تشنه نشویم

خورنا: مریم سجاد پور کارشناس علوم تغذیه گفت: برخی از افراد در طول روز بیش از اندازه تشنه می شوند و بایستی مصرف غذاهایی مثل مواد گوشتی خالص را در وعده سحر کاهش داد. وی افزود: هنگام سحر باید یک وعده غذایی کامل که شامل شیر، نان، برنج، سبزی بوده را استفاده کرد.