چوبه دار

37
خورنا: سه مرد که در پرونده های جداگانه مرتکب قتل شده بودند، پس از رضایت اولیای دم به زودی از زندان آزاد می شوند. نخستین اعدامی مرد جوانی بنام جعفر بود که سوم مهر ماه سال 87 در میدان 71…