چه کسی فرماندار ماهشهر میشود

خورنا: شنیده ها حکایت از آن دارد که تا امروز 4 نفر برای تصدی گری فرمانداری ماهشهر مطرح میباشند. به گزارش خورنا، بر اساس شنیده ها محمدعلی شیرالی، سید امیر حمزه موسوی، حسن توکلی و علیرضا شریفی تا این لحظه جدی ترین گزینه های تصدی گری فرمانداری ماهشهر هستند. محمدعلی شیرالی فرمانداری…