چه کسی استاندار خوزستان میشود

خورنا -صبح امروز سه شنبه در حالی که همگان منتظر عزل و نصب های جدید در سطح استان بودند، استاندار خوزستان «بازنشست/ مستعفی/ معزول» شد. شما در این نظرسنجی میتوانید نظر خود را خصوص شایسته ترین فرد برای جایگزینی…
خورنا: تحرکات جریانات سیاسی برای معرفی گزینه‌ استانداری خوزستان ادامه دارد که در این زمینه در هفته آینده جلسات گروه‌ها با وزارت کشور وارد مرجله جدی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، این روزها بحث اینکه چه کسی…
خورنا: انتخابات ریاست جمهوری در ایران ، مدیران کلان استان ها را هم دستخوش تغییر می کند و هر دولت بنا به مشی و خط فکری ، دست به تغییراتی در ترکیب مدیران استانی می…