چهار کودک و نوجوانان خوزستانی

خورنا: چهار کودک و نوجوانان خوزستانی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مرحله نهایی اولین جشنواره‌ مشاعره و شعر خوانی رضوی حضور دارند. «مژگان امیری» «روح انگیز حسینی» عضو کانون پرورش فکری شماره 2 شهرستان بهبهان، «فاطمه سادات آل طاها» عضو کانون پرورش فکری شهرستان اهواز و «مریم ابوعلی» عضو کانون پرورش فکری شماره 3 شهرستان بهبهان توانستند…