چهار باند سارق به عنف در اندیمشک

خورنا – سرهنگ اکبر کروندی افزود:۱۳ نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. وی اظهار کرد:اعضای این باند تاکنون به ۲۵ فقره سرقت به عنف و سرقت از منازل اعتراف کرده اند. وی بیان کرد: پلیس با افزایش گشت تامین و کنترل تلاش ویژه ای در راستای برخورد با عوامل سرقت و نا امنی آغاز کرده…