چهارم خرداد روز دزفول

خورنا: ویژه برنامه های چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری – روز دزفول تشریح شد. دبیر ستاد چهارم خرداد دزفول روز شنبه گفت: به مناسبت گرامیداشت چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری – روز دزفول ویژه برنامه هایی در نظر گرفته شده که امیدواریم با برگزاری این برنامه ها گوشه ای از…