چهارمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان اندیمشك برگزار شد

خورنا : چهارمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان اندیمشک در سال 1393 ساعت 11:00 صبح چهارشنبه مورخه 1/5/1393 در سالن جلسات فرمانداری شهرستان با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و به ریاست معاون محترم فرماندار جناب آقای بزرگی نیا و با حضور اعضاء شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان تشکیل گردید . ابتدا آقای دکتر مجیدی…