چهارمین جشنواره خاطره نویسی و نقش زنان در دفاع مقدس خوزستان

خورنا: آثار برتر چهارمین جشنواره خاطره نویسی و نقش زنان در دفاع مقدس خوزستان عصرپنج شنبه در |آیینی معرفی و از صاحبان این آثار فرهنگی تجلیل شد. به گزارش خبرنگار ایرنا ، هیات داوران چهارمین جشنواره خاطره نویسی و نقش زنان در دفاع مقدس خوزستان از میان یکهزار و 200…