چهارمین تجمع فرزندان کارون

خورنا: علیرغم تلاش اندکی که نیروی انتظامی جهت جلوگیری از تشکیل چهارمین زنجیره انسانی حمایت از کارون و اعتراض به آلودگی هوای خوزستان انجام داد، این تجمع از ساعت 16 تا 18 با آرامش و بدون درگیری برگزار شد. به گزارش خورنا از اهواز، در این اجتماع مردمی که هزاران نفر در آن شرکت کرده بودند…