چمن

37
خورنا / محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگاران  اظهار کرد: شهرداری آبادان در حال برنامه برنامه ریزی برای پروژه های ۲۲ بهمن است. پروژه بلوار بزرگ تانک فارم با مساحتی بالغ بر سه کیلومتر و همچنین بلوار ساحلی رودخانه…