چمن مصنوعی

37
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: ساخت چهار زمین چمن مصنوعی در حدود 150 میلیون تومان هزینه نیاز دارد که در صورت تامین اعتبار احداث خواهند شد. هدایت ممبینی امروز در گفت‌وگو با…