چرا گوگل تهدید امنیتی است

خورنا: یازدهمین جلسه از سلسله جلسات فعالان فضای مجازی خوزستان با حضور مهندس بیگ زاده در اهواز برگزار می شود. این جلسات به همت جمعی از وبلاگ نویسان ارزشی اهواز به مدت 5 ماه است که با محوریت مبانی جنگ نرم و با حضور فعالان ارزشی فضای مجازی در اهواز برگزار شده است. به گفته…