چرا مسئولان پیگیر بندر خشک اندیمشک نیستند؟

مسئولان استانی فرصت های توسعه ی خوزستان را نادیه نگیرند

خورنا : خدایی معاون فنی و زیر بنایی راه آهن ایران بیان کرد: « در صورتی که مسئولان شهرستان اندیمشک همکاری لازم را داشته باشند این اداره آماده همکاری کامل برای راه اندازی بندر خشک را در شهرستان اندیمشک دارد. » در صورتی که بندر خشک در اندیمشک راه اندازی شود می تواند نقش اساسی در حل مشکل اشتغال جوانان…