چرا مردم ایذه در کنار این همه آب تشنه اند؟/هنوز با کوزه آب ایذه تامین میشود

رئیس شورای شعالی استانها اذعان کرد:

خورنا : مهندس مهدی چمران عضو شورای شهر اسلامی تهران در حاشیه سفر به ایذه در گفتگو با خبرنگار ایذه نیوز اظهار کرد:با اینکه در اطرف ایذه دو دریاچه آب بواسطه سدهایی که در منطقه احداث شده است وجود دارد اما مردم برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی اب ندارند و مثل زمان های قدیم با کوزه آبشان تامین می…