چالش

خورنا/ سرمایه‌گذاری برای توسعه ورزش‌های همگانی در سطح شهر یک ضرورت مهم در تامین سلامتی آحاد جامعه محسوب می‌شود و به همین دلیل توسعه این امر یکی از مهمترین رویکردهای شهرداری و شورای اسلامی شهر اندیمشک است. وی افزود:…